Wees niet bang, want Ik ben met je

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Jesaja 41:10 | NBV kracht piekeren toerusting In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Psalm 56:4 | NBV
vertrouwen God

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
Jozua 1:9 | NBV
God bemoediging

Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.
Jesaja 41:13 | NBV
God afhankelijkheid

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?
Psalm 118:6 | NBV
bescherming

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:18 | NBV
liefde straf

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
Psalm 23:4 | NBV
bemoediging overlijden

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.