Vrede die alle verstand te boven gaat

Vrede, Die Alle Verstand Te Boven Gaat
Overvloeiende vrede tot praktisch nut
We hebben het begin van onze weg met de Heer bekeken, die gekenmerkt wordt door meer dan overvloeiende genade. We hebben het einddoel van de weg bekeken, die gekenmerkt wordt door liefde, die de kennis te boven gaat. Maar nu? We zitten wel in het heden van vandaag, tussen begin en eind. Zijn er nog wat restjes superlatieven te ontdekken voor de praktijk van vandaag?
Israël had haar grote wonder aan het begin van de reis bij de Rode Zee. Aan het eind van de rit hadden ze een even groot wonder bij de rivier de Jordaan. Maar hoe zat het met dit volk van God onderweg in de woestijn? Nee, God liet hen niet aan hun lot over. Ook daar had het volk Israël haar eigen superlatieven met God.

Overvloeiende vrede temidden van strijd
Wij dan? Wij hebben ook een wandel door dit leven. We ondergaan strijd, soms vijandschap. Sommigen hebben een ziekte, waar ze toch hun hele leven op moeten inrichten. Anderen hebben te leven met een trauma, die ze maar moeten zien te verwerken. Ja, voor die praktijk van elke dag heeft God Zijn specialiteit: Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat.
Filippensen 4: 5 - 7 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Vrede 'van' en vrede 'met'
Om te beginnen teken ik toch eerst even het verschil tussen deze vrede van God en de vrede met God, waarvan Paulus in Rom. 5: 1 zegt dat we die vrede door onze Heer Jezus Christus bezitten. Vrede met God is dus een vaststaan feit voor een gelovige. Het staat ook los van wat ik bedenk en wat ik ervaar. Die vrede met God is er altijd. Paulus brengt hier echter de vrede van God direct in verband met onze harten en onze gedachten. Deze vrede ligt dus veel meer in onze ervaringswereld.

Jezus is erbij in je moeilijkheden
De grote boze buitenwereld heeft zijn invloed op ons. Door ontslag word je uit het veld geslagen. Je hart gaat met je gevoelens op de loop. Je gedachten tollen rond. De start van het gedeelte dat ik aanhaalde is hier al een bemoediging. “De Heer is nabij”. Paulus wijst hier niet op de wederkomst van de Heer. Wat Paulus hier zegt is: Als je ontslagen wordt, de Heer is erbij. Hij staat je direct bij midden in je moeilijke ervaring. Daarom hoef je in geen ding bezorgd te zijn. We zijn juist geneigd om wel bezorgd te worden in zo’n situatie. Nou, als we dan zo door de omstandigheden uit het lood geslagen zijn, vertel het dan maar allemaal aan de Heer. Alles wat je bezig houdt mag je bij Hem spuien in het vertrouwen dat Hij werken wil in jouw leven. Dat is die dankzegging. Wat is het resultaat van het met God uitpraten? De vrede van God. Hij geeft je misschien niet wat jij uitgedokterd had, maar wel Zijn vrede. Hij bekijkt het alles van boven af en Hij heeft vrede. Die vrede, die God kenmerkt, ontvang jij. En hoe zit het dan met alle emoties van je hart en al je gedachten? De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal dat alles behoeden in Christus Jezus.

Overvloeiende vrede als een vesting om je heen
Je hart en je verstand was eerst open en bloot voor de ervaringen van buiten af. Wat doet God met Zijn vrede? Hij zet een muur van Zijn vrede rondom je hart en je gedachten. Het woord behoeden kom je namelijk nog ergens anders tegen en dat legt de betekenis heel goed uit.
2 Corinthe 11: 32 Te Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad der Damasceners bewaken, om mij te grijpen,
De Darby vertaling is hier duidelijkere.
2 Cor. 11: 32 In Damascus the ethnarch of Aretas the king kept the city of the Damascenes shut up, wishing to take me;
De stadhouder liet de stad afsluiten. Letterlijk werd er een heel garnizoen rondom die stad gelegd. Als ik dus echt alles vertel aan de Heer, legt Hij een heel garnizoen van Zijn vrede rondom mijn emoties en mijn gedachten. En is die vrede beperkt? O nee, het is een vrede, die alle verstand te boven gaat. Het is dan zoals de Psalmist het beschrijft: “Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen”. God stelt me dan ook in zo’n situatie in staat het uit te roepen: “Mijn beker vloeit over”.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.