Vertrouw

Vertrouw op de Here, Hij zorgt voor ons. Met Hem hebben we niets te vrezen. de wereld is in Zijn hand .

2. Samuel 7: 28
U, HEER, mijn God, hebt me zo’n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan.

3. Psalm 56:4-5
In mijn bangste uur vertrouw ik op u, Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?

4. Psalm 9:10
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.

5. Psalm 15:3
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

6. Psalm 20:7
Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.

7. Psalm 28: 7
De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.