Mij dienen wil

„Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.” Joh.12:26b

Lezen: Johannes 5:41-47

Jezus zegt: „Eer van mensen behoef Ik niet”. Hij bedoelt hiermee dat Hij het niet aanvaardt dat de mensen verwachtingsvol naar Hem opzien.

Hij kwam immers in de Naam van Zijn Vader! Het is vreemd maar waar, dat mensen veel sneller bereid zijn iemand te volgen die niet deze bescheiden instelling heeft, iemand die, zoals Jezus het noemt, in zijn eigen naam komt.

In de hele kerkgeschiedenis zien we dat er steeds mensen zijn geweest die van zichzelf beweerden dat ze iets waren. Het Woord van God waarschuwt ons voor zulke eerzoekers, die van zichzelf beweren dat ze wijs zijn (Rom.1:22).

De niet-wedergeboren mens zoekt, ook voor de bevrediging van zijn religieuze gevoelens, leiders waar hij hoog tegen kan opzien.

Maar God zendt voor hen die naar gezonde geestelijke leiding zoeken Zijn knechten. Dit zijn vaak mensen voor wie men zijn aangezicht bedekt en die zichzelf vernederen en soms zelfs verachtelijk zijn (Jes.53:3). Wie de liefde Gods niet in zich heeft, zal deze, door God gezonden knechten, nooit herkennen, maar liever de zoekers van eigen eer blindelings volgen, zoals Jezus voorzegd heeft.

Wie in het Koninkrijk van God leeft, wil alleen nog maar eenvoudig dienen.

Jezus zegt: „Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft!”

Vindt u het nog fijn als mensen verwachtingsvol naar u opzien vanwege uw sprekerstalent, vanwege uw bijbelkennis? Of zoekt u, net als Jezus, alleen de eer die van de enige God komt?

Dan zal uw leven vruchtdragen voor God.

Bijbelsdagboek voor vreemdelingen