Boek dat zonde verdrijft

Efeziërs 3:11-4:14 

11 Want dat is altijd zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer. 

 12 Door ons geloof in Jezus kunnen wij vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan. 13 Geef dus alsjeblieft de moed niet op, nu ik moet lijden omdat ik jullie het goede nieuws heb verteld. Wees er liever blij over, want jullie zijn erdoor gered. 

 14 {De grote liefde van Christus} 

Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. 15 Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. 16 Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. 17 Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. 18 En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. 19 En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf. 

 20 God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. 21 Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het! 

 1 {Er is maar één Lichaam en er is maar één Geest} 

Nu zit ik gevangen omdat ik de Heer dien. En ik smeek jullie: leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. 2 Wees bescheiden en vriendelijk. Houd van elkaar en heb geduld met elkaar. 3 Doe je best om één te blijven in de Geest, door in vrede met elkaar te leven. 4 Want er is maar één Lichaam en er is maar één Geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. 5 Er is één Heer, één geloof en één doop. 6 En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. 

 7 Maar God heeft in zijn goedheid aan iedereen een eigen geschenk gegeven. Christus bepaalt wát, en hoeveel. 8 Daarom staat er in de Boeken: "Toen Hij terugging naar de hemel, bevrijdde Hij de krijgsgevangenen. {Eigenlijk staat hier: ‘U nam gevangenschap gevangen.’ Maar als je de gevangenschap gevangen neemt, houdt dat in dat de gevangenen vrij zijn.} En Hij gaf geschenken aan de mensen." 9 Wat betekent dit: "Hij is teruggegaan naar de hemel"? Dat betekent dat Hij daar eerst vandaan gekomen is, naar de aarde. 10 Hij die naar de aarde is gekomen, is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed Hij om alles te kunnen vullen met Zichzelf. 11 En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God, {Dat zijn ‘apostelen.’ Dat zou je ook kunnen vertalen met ‘zendelingen.’ Ze worden ‘uitgezonden’ om het goede nieuws aan de mensen bekend te gaan maken. Lees #Lu 6:13–16.} anderen tot profeten, anderen tot evangelisten, en weer anderen tot herders en leraren. {Hierover is meer te lezen in #1Co 12:4–11.} 12 Zij moeten de gelovigen leren geestelijk volwassen te worden. Zij leren hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. 13 Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. 14 Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik: dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren.