Het is een troost te weten dat God over ons waakt, ook in tijden van grote druk en angst!

Psalm 91: 1 - 16

 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt  tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

12Hun handen zullen je dragen,

je voet zul je niet stoten aan een steen.

13Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15Roep je mij aan, ik geef antwoord,

in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,

16je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.’

 

Ps.91: 1- 6: God is een toevlucht, een schuilplaats als we bang zijn. Het geloof van de schrijver in God als de Beschermer zal hem door alle gevaren en angsten van het leven heen dragen. Dit moet een beeld zijn van ons vertrouwen….het verruilen van al onze angstenvoor het geloof in Hem, hoe groot onze angst ook is…Door ons aan Zijn bescherming toe te vertrouwen  en door onze dagelijkse toewijding aan Hem, zullen wij veilig bewaard blijven.

Ps. 91:11: Eén van de taken van engelen is het waken over de gelovigen (Heb.1:14) Er zijn in de Bijbel voorbeelden van beschermengelen (1 Kon. 19:5; Dan.6:22; Matt. 18:10; Luc.16:22; Hand.12:7). Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat aan elke gelovige een engel is toegewezen. Engelen kunnen ook boodschappers van God zijn (Matt.2 13; Hand.27:23-24). 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.