Het grootste bewijs van Liefde

Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.
Johannes 15:13 | BGT
liefde vriendschap

En leef met elkaar in liefde. Zo leefde Christus ook. Hij hield van ons, en hij is voor ons gestorven. Hij gaf zijn leven als offer, en dat was een geschenk dat God graag aannam.
Efeziërs 5:2 | BGT
liefde Jezus

Zo heeft ook Christus zichzelf één keer geofferd. Hij is gestorven voor de zonden van veel mensen. Hij zal opnieuw komen, maar dan niet om de zonden weg te nemen. Nee, hij zal komen om de mensen die op hem wachten, te redden.
Hebreeën 9:28 | BGT
zonde redding

Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.
Lucas 9:24 | BGT

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.