Uit de Psalmen

Psalmen 133:3-135:3  

3 Het is als de dauw op de berg Hermon 

die neerdaalt op de heuvels van Sion. 

Want daar geeft de Heer zijn zegen en leven voor eeuwig. 

 

 1 {Psalm 134} 

Een pelgrimslied. {De pelgrimsliederen werden onderweg gezongen door de mensen die op reis waren naar Jeruzalem voor één van de feesten van de Heer.} 

Kom, dienaren van de Heer, prijs de Heer! 

Ook jullie die ‘s nachts in het heiligdom van de Heer staan! 

 2 Hef je handen op naar de Heer 

en prijs Hem! 

 3 De Heer zal vanuit Jeruzalem goed voor jullie zijn! 

Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, 

zal goed voor jullie zijn. 

 

 1 {Psalm 135} 

Halleluja, prijs de Heer. 

Dienaren van de Heer, prijs de Heer! 

 2 Daar in het heiligdom van de Heer, 

op de voorpleinen van het heiligdom van onze God, 

prijs allemaal de Heer. 

 3 Prijs de Heer, want Hij is goed. 

Zing voor Hem, want Hij is vriendelijk.


Psalmen 18:2-3 / BasicBijbel
2 (18:3) Heer, U bent de rots onder mijn voeten,
de burcht waar ik veilig ben, mijn Bevrijder.
U bent mijn God, de rots waarop ik kan vertrouwen,
het schild dat mij beschermt, mijn Redder,
mijn sterke toren waarin ik veilig ben.
3 (18:4) Ik riep het uit tot de Heer,
tot de Heer die het waard is dat wij Hem prijzen.
Toen redde Hij mij van mijn vijanden.