God geeft jouw...

God geeft jou….

God geeft jou raad als jij radeloos bent.
God geeft jou moed als je moedeloos bent.
God geeft jou hoop als je hopeloos bent.
God geeft jou kracht als je krachteloos bent.
God maakt jou sterk als je zwak bent.
Hij is Het Licht in jouw duisternis.
Hij is jouw houvast in de nood.
Hij is de grens in jouw grenzeloosheid.
Hij is de Genezer van jouw zieke ziel.
Hij is de Trooster in jouw verdriet.
Hij helpt jou als je hulpeloos bent.
Hij wijst jou de goede weg als jij verdwaald bent.
Hij is de Bevrijder van jouw verslaving.
Hij is jouw toevlucht als je bang bent.
Hij laat Zich vinden als jij Hem zoekt.
Hij is er voor jou.
Altijd!
In ALLES! Lenie