De liefde van de Here

Deze brief schreef Corrie ten Boom aan de man die haar en haar gezin verraden heeft. Wat een bevrijding!

Haarlem, 19 juni 1945
Geachte heer,
Vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk de man bent die mij heeft verraden. Ik heb tien maanden in een concentratiekamp gezeten. Mijn vader stierf na negen dagen gevangenschap en ook mijn zus stierf in gevangenschap. Maar het kwaad dat u hebt uitgedacht, is door God voor mij ten goede gekeerd. Ik kwam dichter bij Hem. Er staat u een zware straf te wachten. Ik heb voor u gebeden dat de Heer u zal aannemen, als u zich bekeert. Besef dat de Heere Jezus aan het kruis ook uw zonden op Zich genomen heeft. Als u dit aanneemt en Zijn kind wilt zijn, dan bent u gered voor de eeuwigheid.
Ik heb u alles vergeven. God zal u ook alles vergeven, als u Hem dat vraagt. Hij houdt van u en stuur Zijn Zoon om uw zonden te verzoenen. Dat betekent dat Hij de straf heeft ondergaan voor u en mij. U, van uw kant, zult hierop moeten antwoorden. Als Hij zegt: 'Mijn zoon, geef Mij uw hart,' dan zal uw antwoord moeten zijn: 'Ja Heer, ik kom. Maak mij tot Uw kind'. Als u het moeilijk vindt om te bidden, vraag dan of God u Zijn Geest wil geven, Die het geloof in uw hart kan leggen.
Twijfel nooit aan de liefde van de Heere Jezus. Hij staat met open armen u op te wachten om u te ontvangen.
Ik hoop dat u de weg die u nu gaat, u naar het eeuwig heil zal brengen.
Corrie ten Boom

#Bevrijding

Als ik kijk naar de wereld,
vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mijzelf,
maak ik me zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus,
weet ik me geborgen.

Corrie ten Boom. Mattheüs 6 : 34

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Laat je niet verteren door de zorgen van morgen. God beloofde je niet te belasten boven je vermogen. Leer van gisteren, leef vandaag en hoop op morgen.

Alleen door Jezus krijg je eeuwig leven. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!