Weefgetouw

Mijn leven is een weefsel
tussen God en mij,
niet ik kies uit de kleuren -
heel doelbewust werkt Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet: Hij ziet de boven-
en ik de onderkant.
--
Als ´t weefgetouw zal rusten
en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaren elk `waarom` -
hoe nodig donk´re draden
zijn in des Wevers hand
naast goud en zilverdraden:
zo komt Zijn plan tot stand.

God geeft geen verdriet maar laat het wel eens toe om gevormd te worden

Schrijver bij mij onbekend .