Één mens wordt gerechtvaardigd

„Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.” Jak.2:24

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God.”

Wat een blijde boodschap. Dit is toch ook één van de bijbelteksten die, volgens de kerkelijke traditie, Luther tot inkeer heeft gebracht.

Wat hebben wij ons altijd weer, door alle eeuwen heen, laten misleiden, als zouden we door eigen inspanning, of door het doen van boete de hemel bereiken! Het zit nu eenmaal diep in ons verdorven hart verweven dat we er altijd iets voor moeten doen om als het ware bij God in de gunst te komen.

Als we dit denken als een dwaling verwerpen, dan weet ons trotse hart nog wel een andere oplossing te vinden: we gaan uit dankbaarheid het goede werken!

Misschien zitten we nu dichter bij de waarheid, maar het trotse hart dat niet echt voor God wil buigen, kan er weer een handige draai aan geven door het doen van goede werken te gaan zien als een dankbare tegenprestatie, zoals we dat ten opzichte van elkaar ook doen.

Alleen door Gods Geest raken we er van doordrongen dat er voor de mens zelfs geen heel smal weggetje over is waardoor hij zelf de weg tot God zou kunnen terugvinden! Daarom moest Gods Zoon die smadelijke dood aan het kruis sterven! Paulus heeft onomwonden gezegd dat de mens door geloof wordt gerechtvaardigd, zonder werken der wet (Rom.3:27).

Maar het geloof zonder werken is dood!

Zo zal een ieder die door geloof gerechtvaardigd wordt, ook echt een volgeling van de Rechtvaardigmaker, Jezus Christus worden, Die tegen ons zegt: „De werken, die Ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze” (Joh.14:12).

Bijbelsdagboek voor vreemdelingen