Voetstappen in het zand

Bemoedigingssite

We krijgen dagelijks een aanbod van negatieve berichten. Daarom is het van levensbelang ons dichtbij de Here Jezus te houden en Zijn Woord. 

Wanneer u het moeilijk hebt probeer u te bemoedigen met deze site of klik op onze Facebook-pagina.

Gods rijke en onmisbare zegen! 

'' Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.’ 

‘Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;’

Psalmen 91:7 NBG51

 

‘vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

Jesaja 41:10 NBG51

 

Proclamatie

‘Ik heb niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.’

‘Al vallen er duizend aan mijn zijde, en tienduizend aan mijn rechterhand, tot mij zal het niet genaken;’

Psalmen 91:7 NBG51

 

ik vrees niet, want U bent met mij; ik kijk niet angstig rond, want U bent mijn God. U sterkt mij, ook helpt U mij, ook ondersteunt U mij met mijn heilrijke rechterhand.’

Jesaja 41:10 NBG51

God wil vrede geven die alle verstand te boven gaat.